Depunere electronica a declaratiilor privind obligatiile la fondul pentru mediu

Newsletter oficial al Legally Binding- cabinet avocat

În Monitorul Oficial nr. 626 din 27 iunie 2022 s-a publicat Ordinul ministrului mediului nr. 1642, care modifică și completează Ordinul nr. 572/2019, pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Ordinul intră în vigoare la data de 01.07.2022. Noile modificări instituie obligația contribuabililor de a depune declarațiile privind obligatiile la Fondul pentru mediu exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță, începând cu data de 01.07.2022. Acestea nu se vor mai putea transmite după acestă dată in format fizic la Administrația Fondului pentru mediu.

Depunere electronica a declaratiilor privind obligatiile la fondul pentru mediu

LEGALLY BINDING

De asemenea, în situația în care se solicită generarea unui cont de acces în aplicația informatică a AFM, solicitarea scrisă a reprezentantului legal împreună cu documentul care atestă calitatea de reprezentant legal sau împuternicirea notarială acordată unei persoane împuternicite de către reprezentantul legal se va transmite exclusiv în format electronic, prin intermediul serviciului “Depunere declarații online”. Contul de acces permite utlizatorului să obțină informații fiscale privind: a) istoricul declaraţiilor comunicate; b) situația plăţilor efectuate la Fondul pentru mediu; c) notificările referitoare la administrarea contului de acces, confirmarea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi referitoare la actele administrativ-fiscale, a actelor de procedură şi altor documente ori informări comunicate de Administraţia Fondului pentru Mediu. În plus, începând cu data de 01.07.2022, utilizatorul va putea: Un element de noutate, care însă va genera cu siguranță interpretări, este legat de modificarea art. 6 alin. 5 din Ordinul 572/2019. Inițial, prin acest articol se prevedea posibilitatea contribuabilului de a-și exprima opțiunea, prin împuternicirea notarială depusă la AFM, de a i se comunica în format electronic acte administrative-fiscale, inclusiv acte de executare sau alte acte emise de AFM. Noul Ordin 1642/2022 încearcă să instituie o obligativitate în sarcina contribuabilului de a-și exprima acordul ca actele administrative-fiscale ale AFM să fie emise și comunicate acestuia în format electronic, în contul său de acces, ceea ce ar însemna că toate termenele procedurale de comunicare a actelor administrative – fiscale ar curge de la data la care aceste acte sunt transmise de AFM în contul de acces al operatorului economic deschis în platforma AFM.Modificarea articolului este însă interpretabilă, în sensul în care, deși se înlocuiește expresia “poate să își exprime acordul cu privire la opțiunea emiterii și comunicării în format electronic a actelor administrative fiscale”, cu expresia “își va exprima acordul cu privire la opțiunea emiterii și comunicării în format electronic a actelor administrative-fiscale”, noua prevedere care induce ideea unei obligativități cu privire la exprimarea acordului pentru emiterea și comunicarea actelor administrative- fiscale electronic, trebuie interpretată de fapt tot în sensul unei opțiuni, “își va exprima acordul cu privire la opțiunea emiterii și comunicării” (…). Rezultă așadar că operatorul economic își păstrează în continuare dreptul de a opta pentru emiterea și comunicarea actelor administrative-fiscale în format electronic, prin platforma AFM, în contul de acces al contribuabilului, astfel cum este prevăzut și prin art. 47 alin. 15 C.pr.fiscală. Însă va trebui să își exprime atare opțiune (în sensul acordului sau dezacordului) în scris, în mod expres. O modificare binevenită și de reținut este că, începând cu data de 01.07.2022, contribuabilii pot depune declarații rectificative prin serviciul AFM “Depunere declarații online”. Acestea se vor transmite în mediu electronic, din contul de acces al contribuabilului și vor fi însoțite de documente justificative, semnate cu semnătură electronică calificată, încărcate în portal sub formă de atașamente. AFM va analiza declarațiile rectificative și documentele justificative și dacă le va aproba, va comunica un mesaj electronic de confirmare la adresele de e-mail indicate în solicitarea contribuabilului de deschidere a contului de acces. În acest sens, ar fi fost util ca, odată cu această modificare, să se instituie și un termen special de soluționare a declarațiilor rectificative pentru asigurarea unei predictibilități, transparențe și nediscriminări procedurale.

Denisa Benga – MANAGING PARTNER

0723 765 882

denisa.benga@legally-binding.ro

Dna. avocat Denisa Benga detine o expertiza vasta de mai bine de 12 ani in
domeniul specializat al gestionarii deșeurilor, un domeniu de nisa, care a
evoluat semnificativ in ultimii ani, odata cu extinderea si severizarea cadrului
normativ la nivel European, transpus in mare parte si la nivel national. Complexitatea domeniului protectiei mediului, cu precadere al celui privind gestionarea deseurilor (ambalaje, echipamante electrice si electronice, baterii, textile, depozite de deseuri, procese de colectare, reciclare si valorificare, implementareproceduri la nivel de autoritati publice locale) si permanenta inovare a companiilor pentru identificarea celor mai eficiente solutii care sa sprijine implementarea etapizata si ambitioasa aprincipiilor economiei circulare la nivel european determina implicit pentru acestea o permanenta expunere la riscuri sanctionatorii, in cadrul demersurilor strategice proprii de conformare cu obligatiilede mediu, din care decurg atat implicatii de natura contenciosului administrativ, cat si de natura fiscala- parte din obligatiile de mediu generand sanctiuni semnificative, supuse unui cadru de reglementare care urmeaza regimul juridic reglementat de Codul de procedura fiscala.
Dna Denisa Benga este recunoscuta in domeniul consultantei de mediu nu numai pentru solutiile „out of the box” oferite clientilor in situatii complexe, dar si pentru solutiile favorabile obtinute in litigiile administrative si fiscale cu autoritatile publice de mediu si fiscale, care au condus la modificarea practicii si legislatiei de mediu si fiscale si pentru activitatea sustinuta pe plan legislativ, privind demersuri de „lege ferenda” soldate cu succes, in sensul armonizarii cadrului legislativ national cu cel european in domeniul gestionarii deseurilor.

Similar Posts