SERVICIILE NOASTRE

LEGALLY BINDING

DOMENII DE PRACTICĂ

Consultanță juridică de business – suport juridic pentru companii, atât la nivelul constituirii, cât și etapizat, pe parcursul dezvoltării ariilor de business. Profesioniștii noștri susțin atât inițiativele antreprenoriale, prin acordarea de consultanță juridică particularizată start-up-urilor confruntate cu birocrația și complexitatea obligațiilor legale, care decurg dintr-o legislație densă și în permanentă schimbare, cât și construcțiile inovatoare și de dezvoltare ale companiilor deja stabile pe piață, prin acordarea de suport juridic strategic, funcțional și aplicat la specificitatea operațiunilor planificate și suport de advocacy în relația cu autoritățile publice centrale și locale.

Asistarea și reprezentarea clienților privește arii variate de practică în domeniul dreptului civil de afaceri.

COMERCIAL & CORPORATE

 • Concepere și revizuire de contracte, participare la negocieri complexe, proceduri de mediere și conciliere.
 • Asistare juridică în proceduri de achiziții de active sau achiziții integrale de business, proceduri de due- diligence, colaborare și coordonare pro-activă în procesele de M&A cu departamente de audit, contabilitate, experți și consultanți externi, tranzacții cross-border.
 • Proceduri de fuziune, divizare, insolvență, dizolvare voluntară.
 • Suport juridic privind proceduri de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, în Registrul asociațiilor și fundațiilor, proceduri care decurg din legislația privind combaterea spălării banilor si terorismului.
 • Implementarea de politici GDPR.
 • Suport juridic privind operațiuni de franciză, accesarea și gestionarea de servicii financiare bancare și de leasing.
 • Proceduri de înregistrare drepturi de proprietate intelectuală și industrială, concepere și/sau revizuire contracte de licență.
 • Proceduri de recuperare creanțe (punere în întârziere, somații, notificări, proceduri simplificate de recuperare litigioasă a creanțelor, executări silite).
 • Training-uri și programe de conformare în domeniul GDPR, AML, concurenței, mediului, sănătate și securitate în muncă, ITM.
 • Consiliere juridică etapizată pentru start-up-uri.

DREPTUL MEDIULUI

 • Suport juridic privind conformarea companiilor cu regulile si obligațiile de mediu: colectarea selectiva si reciclarea responsabila a deșeurilor, depozitarea deșeurilor, obligații de raportare, evidență și plată a taxelor și contribuțiilor de mediu.
 • Obținerea de autorizații de mediu și autorizații integrate de mediu.
 • Redactarea, revizuirea și negocierea contractelor de transfer al responsabilității cu organizații colective de gestionare a deșeurilor și gestionarea relației contractuale cu acestea.
 • Suport juridic în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu,  Agenția Națională de Protecție a Mediului și Ministerul Mediului.
 • Consultanță juridică de advocacy în relația cu autoritățile publice.
 • Training-uri și programe de conformare în domeniul protecției mediului.
 • Consultanță în pregătirea de rapoarte anuale de sustenabilitate la nivelul companiilor și în domeniul integrării în activitate a principiilor economiei circulare.

DREPTUL CONCURENȚEI

 • Acordare de consultanță privind conformarea companiei la regulile de concurență, în sensul identificării riscurilor anticoncurențiale în cadrul unor tranzacții sau contracte, asistare și reprezentare în cadrul procedurilor de notificare a concentrărilor economice la Consiliul Concurenței, reprezentarea și asistarea clienților pe parcursul investigațiilor Consiliului Concurenței, de la momentul desfășurării inspecțiilor inopinate și până la momentul emiterii unei decizii, asistarea și reprezentarea clienților în procedura administrativă și contencioasă de contestare a deciziei Consiliului Concurenței, conceperea și implementarea de programe de conformare a companiilor la regulile și practicile de concurență.
 • Acordarea de asistență juridică privind conformarea companiilor la regulile de concurență loială.
 • Training-uri și programe de conformare, particularizate pe specificul activității clienților.

LITIGII

 • Asistare și reprezentare în cadrul litigiilor civile, fiscale și de contencios administrativ, în fața instanțelor naționale, acoperind toate gradele de jurisdicție și în fața instanțelor de drept european.

Portofoliul de clienți include companii naționale și multinaționale, activând în domenii profesionale diverse: colectare și reciclare de deșeuri, transport și depozite deșeuri, retail și producție food/ non-food, real-estate, servicii financiar-bancare și de leasing, IT, cercetare, creație și inovare, franciză, media și publicitate, importuri și exporturi, comerț on-line, servicii de curierat, servicii de intermediere.

Aveți nevoie de serviciiLE NOASTRE sau AVEțI o propunere de colaborare?

Vă rugăm să completați formularul de mai jos IN VEDEREA stabiliRII UNEI discuțiI inițialE.

FII LA CURENT !

Abonați-vă acum și faceți parte din comunitatea noastră dedicată justiției și cunoașterii legii. Este simplu! Introduceți adresa dvs. de e-mail mai jos și începeți să primiți newsletterul nostru informativ. Vă așteptăm cu brațele deschise în comunitatea LegallyBinding!