Consultanță Specializată

Expertiza juridică de încredere

Soluții Juridice Personalizate

Răspunsuri adaptate nevoilor tale

Răspuns Rapid

Asistență juridică promptă

Confidențialitate și Încredere

Relație de încredere în protecția ta

LEGALLY BINDING

CINE SUNTEM?

Legally Binding se bazează pe principii de sinergie juridică, venind în sprijinul clienților, care necesita suport juridic, cu soluții armonizate, acoperind un spectru extins al conformării. De multe ori se întâmplă ca o situație practică cu care se confruntă un client și care reclamă implicare juridică, să necesite abordări multidisciplinare, în vederea identificării soluției optime. Aici intervine platforma Legally Binding, oferind clientului acces la avocați specialiști în aria lor de practică, cu o expertiză vastă, care vor lucra împreună pentru a oferi clientului confortul unei soluții juridice suple, armonizate, structurate și particularizate. Abordarea Legally Binding asigură clientului eficientizarea costurilor, fără rabat de la calitatea serviciilor juridice și coordonarea avocaților specialiști implicați, în vederea îndeplinirii misiunii sau proiectului.

Legally Binding oferă, prin avocatii sai, nu numai soluții punctuale la diverse problematici de drept, ci și suport juridic constant, particularizat pe necesitățile curente ale companiilor. „Obiectivele noastre sunt acelea de a înțelege în detaliu specificitatea fiecărui business în parte, astfel încât soluțiile juridice propuse să răspundă nu numai nevoii de conformare, ci să și aducă plus valoare dezvoltării și sustenabilității companiei” – Dna Av. Denisa Benga

DENISA BENGA

MANAGING PARTNER

Dna avocat Denisa Benga, Managing Partener in cadrul „Denisa Benga – Cabinet de Avocat”, deține o expertiză extinsă de 15 ani în domeniul consultanței juridice de business, acordând suport juridic de înalta calitate atât companiilor naționale, cât și celor internaționale în domenii variate, precum dreptul mediului, dreptul concurenței, dreptul contenciosului administrativ, M&A, proceduri complexe de due-diligence, litigii și arbitraj, real-estate, proprietate intelectuală, negocieri de contracte, tranzacții și medieri, executari silite. 

Dna avocat Denisa Benga este promotorul consultanței juridice în domeniul gestionării deșeurilor,un domeniu de nișă, care a evoluat semnificativ în ultimii 15 ani. Complexitatea domeniului protecției mediului, cu precădere al celui privind gestionarea deșeurilor (ambalaje, echipamante electrice și electronice, baterii, textile, depozite de deșeuri, procese de colectare, reciclare și valorificare, implementare proceduri la nivel de autorități publice locale) și permanenta inovare a companiilor pentru identificarea celor mai eficiente soluții care să sprijine implementarea etapizată și ambițioasă a principiilor economiei circulare la nivel european determina implicit pentru acestea o permanentă expunere la riscuri sancționatorii, în cadrul demersurilor strategice proprii de conformare cu obligațiile de mediu, din care decurg atât implicații de natura contenciosului administrativ, cât și de natură fiscală- parte din obligațiile de mediu generând sancțiuni semnificative, supuse unui cadru de reglementare care urmează regimul juridic dictat de Codul de procedura fiscală.

Dna avocat Denisa Benga este recunoscută în domeniul consultanței de mediu nu numai pentru soluțiile „out of the box” oferite clienților în situații complexe, dar și pentru soluțiile favorabile obținute în litigiile administrative și fiscale cu autoritățile publice de mediu și fiscale, care au condus la modificarea practicii și legislației de mediu și fiscale și pentru activitatea susținută pe plan legislativ, privind demersuri de „lege ferenda” soldate cu succes, în sensul armonizării cadrului legislativ național cu cel european în domeniul gestionării deșeurilor.  

LEGALLY BINDING

DOMENII DE PRACTICĂ

Consultanță juridică de business – suport juridic pentru companii, atât la nivelul constituirii, cât și etapizat, pe parcursul dezvoltării ariilor de business. Profesioniștii noștri susțin atât inițiativele antreprenoriale, prin acordarea de consultanță juridică particularizată start-up-urilor confruntate cu birocrația și complexitatea obligațiilor legale, care decurg dintr-o legislație densă și în permanentă schimbare, cât și construcțiile inovatoare și de dezvoltare ale companiilor deja stabile pe piață, prin acordarea de suport juridic strategic, funcțional și aplicat la specificitatea operațiunilor planificate și suport de advocacy în relația cu autoritățile publice centrale și locale.

Asistarea și reprezentarea clienților privește arii variate de practică în domeniul dreptului civil de afaceri.

COMERCIAL & CORPORATE

 • Concepere și revizuire de contracte, participare la negocieri complexe, proceduri de mediere și conciliere.
 • Asistare juridică în proceduri de achiziții de active sau achiziții integrale de business, proceduri de due- diligence, colaborare și coordonare pro-activă în procesele de M&A cu departamente de audit, contabilitate, experți și consultanți externi, tranzacții cross-border.
 • Proceduri de fuziune, divizare, insolvență, dizolvare voluntară.
 • Suport juridic privind proceduri de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, în Registrul asociațiilor și fundațiilor, proceduri care decurg din legislația privind combaterea spălării banilor si terorismului.
 • Implementarea de politici GDPR.
 • Suport juridic privind operațiuni de franciză, accesarea și gestionarea de servicii financiare bancare și de leasing.
 • Proceduri de înregistrare drepturi de proprietate intelectuală și industrială, concepere și/sau revizuire contracte de licență.
 • Proceduri de recuperare creanțe (punere în întârziere, somații, notificări, proceduri simplificate de recuperare litigioasă a creanțelor, executări silite).
 • Training-uri și programe de conformare în domeniul GDPR, AML, concurenței, mediului, sănătate și securitate în muncă, ITM.
 • Consiliere juridică etapizată pentru start-up-uri.

DREPTUL MEDIULUI

 • Suport juridic privind conformarea companiilor cu regulile si obligațiile de mediu: colectarea selectiva si reciclarea responsabila a deșeurilor, depozitarea deșeurilor, obligații de raportare, evidență și plată a taxelor și contribuțiilor de mediu.
 • Obținerea de autorizații de mediu și autorizații integrate de mediu.
 • Redactarea, revizuirea și negocierea contractelor de transfer al responsabilității cu organizații colective de gestionare a deșeurilor și gestionarea relației contractuale cu acestea.
 • Suport juridic în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu,  Agenția Națională de Protecție a Mediului și Ministerul Mediului.
 • Consultanță juridică de advocacy în relația cu autoritățile publice.
 • Training-uri și programe de conformare în domeniul protecției mediului.
 • Consultanță în pregătirea de rapoarte anuale de sustenabilitate la nivelul companiilor și în domeniul integrării în activitate a principiilor economiei circulare.

DREPTUL CONCURENȚEI

 • Acordare de consultanță privind conformarea companiei la regulile de concurență, în sensul identificării riscurilor anticoncurențiale în cadrul unor tranzacții sau contracte, asistare și reprezentare în cadrul procedurilor de notificare a concentrărilor economice la Consiliul Concurenței, reprezentarea și asistarea clienților pe parcursul investigațiilor Consiliului Concurenței, de la momentul desfășurării inspecțiilor inopinate și până la momentul emiterii unei decizii, asistarea și reprezentarea clienților în procedura administrativă și contencioasă de contestare a deciziei Consiliului Concurenței, conceperea și implementarea de programe de conformare a companiilor la regulile și practicile de concurență.
 • Acordarea de asistență juridică privind conformarea companiilor la regulile de concurență loială.
 • Training-uri și programe de conformare, particularizate pe specificul activității clienților.

LITIGII

 • Asistare și reprezentare în cadrul litigiilor civile, fiscale și de contencios administrativ, în fața instanțelor naționale, acoperind toate gradele de jurisdicție și în fața instanțelor de drept european.

Portofoliul de clienți include companii naționale și multinaționale, activând în domenii profesionale diverse: colectare și reciclare de deșeuri, transport și depozite deșeuri, retail și producție food/ non-food, real-estate, servicii financiar-bancare și de leasing, IT, cercetare, creație și inovare, franciză, media și publicitate, importuri și exporturi, comerț on-line, servicii de curierat, servicii de intermediere.

„Fără avocați, justiția ar fi oarbă și mută.”
Richard L. Marcus

Aveți nevoie de serviciiLE NOASTRE sau AVEțI o propunere de colaborare?

Vă rugăm să completați formularul de mai jos IN VEDEREA stabiliRII UNEI discuțiI inițialE.

Experiență Specializată

Pentru experiența specializată a echipei de avocați. Cabinetul are o istorie solidă de gestionare a unei game variate de cazuri legale, de la drept de familie la drept comercial și penal.

Angajament pentru Clienți

Legally Binding se angajează să ofere un serviciu de înaltă calitate bazat pe angajamentul față de clienți. Acesta se traduce printr-un accent asupra încrederii și transparenței în relația cu clienții.

Rezultate Durabile

Pentru abilitatea cabinetului de a obține rezultate pozitive și durabile. Cabinetul se străduiește să găsească cele mai bune soluțîi pentru clienți și să îi ajute să-și atingă obiectivele legale într-un mod eficient și profesional.
FII LA CURENT Abonați-vă acum și faceți parte din comunitatea noastră dedicată justiției și cunoașterii legii. Este simplu! Introduceți adresa dumneavoastră de e-mail mai jos și începeți să primiți newsletterul nostru informativ. Vă așteptăm cu brațele deschise în comunitatea LegallyBinding!

LEGALLY BINDING

ARTICOLE INFORMATIVE