Procedura de inregistrarea operatoriilor economici care introduc pe piata nationala alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință, sticle PET care conțin plastic reciclat și plastic reciclat pentru a fi incorporat în sticle PET

Newsletter oficial al Legally Binding- cabinet avocat

În Monitorul Oficial nr. 860 din 25 septembrie 2023 s-a publicat și a intrat în vigoare Ordinul ministrului mediului și al ministrului economiei nr. 2002/353, prin care se aprobă Procedura de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piața națională alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință, sticle PET care conțin plastic reciclat și plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET (denumită în continuare, pe scurt “Ordinul” sau “Procedura”).

Procedura de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piața națională alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință, sticle PET care conțin plastic reciclat și plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET

LEGALLY BINDING

Procedura s-a publicat după 12 luni de la data intrării în vigoare a OG 6/2021, privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, astfel cum se menționa în art. 4 alin. 8 al acestui act normativ și se aplică operatorilor economici care introduc pe piața națională: a) alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexa la OG 6/2021 (i.e. pahare pentru băuturi, inclusiv capacele acestora, recipiente pentru alimente, cum ar fi cutiile cu sau fără capac, utilizate pentru a conține produse alimentare care sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet sau sunt de regulă consumate din recipient, produse din plastic de unică folosință care sunt gata de consum fără a necesita o pregătire suplimentară, precum gătirea, fierbea sau încălzirea, inclusiv recipiente pentru alimente utilizate pentru meniuri de tip fastfood sau alte meniuri gata pentru consum imediat, cu excepția recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor, a pachetelor și foliilor din material flexibil care conțin produse alimentare); b) sticle PET care conțin plastic reciclat; c) plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET. Operatorii economici prevăzuți mai sus trebuie să se înregistreze la Administrația Fondului pentru Mediu în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Ordinului sau în termen de 60 de zile de la data primei introduceri pe piață a unuia dintre produsele enumerate mai sus în paranteză, după caz. Administrația Fondului pentru Mediu instituie un Registru electronic național al operatorilor economici care introduc pe piața națională alternative reutilizabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință, sticle PET care conțin plastic reciclat și plastic reciclat pentru a fi încorporate în sticle PET, (denumit în continuare “Registrul AFM-APR”). Cererea de înregistrare în Registrul AFM-APR se transmite în platforma e-tax gestionată de Administraţia Fondului pentru Mediu, după transmiterea şi aprobarea cererii de înrolare în serviciul „Depunere declaraţii online”, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrul mediului, nr. 572/2019, pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Ulterior primirii confirmării de înrolare în platforma e-tax, operatorii economici pot adera la Registrul AFM-APR, prin transmiterea cererii de înregistrare, care se constituie Anexa 1 la Procedură.Atenție că în cererea de înregistrare, va trebui să inserați numărul din Registrul Uniunii de tehnologii, reciclatori, procese de reciclare, sisteme de reciclare și instalații de decontaminare, prevăzut prin Regulamentul UE nr. 1616/2022 al Comisiei[1]. Dacă nu ați obținut un astfel de număr până la data completării cererii de înregistrare în Registrul AFMAPR, va fi necesar să inserați numărul de înregistrare a notificării/ cererii de la MinisterulSănătății. [1] Se va completa doar de către acei operatori economici a căror activitate intră sub incidența prevederilor Regulamentului UE 1616/2022. Rezoluția cererii de înregistrare în Registrul AFM-APR va fi comunicată operatorului economic prin poșta electronică, al adresa de e-mail indicată în cerere, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia pe platforma e-tax. Dacă termenii sau condițiile din cererea de înregistrare sau din documentele atașate se modifică, operatorul economic are obligația de a informa AFM în termen de 20 de zile lucrătoare de la apariția modificării, exclusiv prin completarea rubricilor corespunzătoare, modificărilor intervenite. În caz contrar, operatorul economic nu va mai figura în Registrul AFM-APR. Termenul de valabilitate al înregistrării în Registrul AFM- APR nu poate depăși termenul de valabilitate al documentelor care au stat la baza aprobării cererii de înregistrare (i.e. împuternicire notarială, certificator constatator eliberat de ONRC sau certificat de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor), deși apreciem că formularea deficitară se referă mai degrabă la valabilitatea mențiunilor înscrise în certificatul constatator al ONRC sau certificatul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor și la valabilitatea împuternicirii acordate.

În cazul în care întâmpinați dificultăți în a evalua impactul prevederilor normative mai sus menționate asupra activității Dumneavoastră, vă stăm la dispoziție pentru suport și consultanță.

Denisa Benga – MANAGING PARTNER

0723 765 882

denisa.benga@legally-binding.ro

Dna. avocat Denisa Benga detine o expertiza vasta de mai bine de 12 ani in
domeniul specializat al gestionarii deșeurilor, un domeniu de nisa, care a
evoluat semnificativ in ultimii ani, odata cu extinderea si severizarea cadrului
normativ la nivel European, transpus in mare parte si la nivel national. Complexitatea domeniului protectiei mediului, cu precadere al celui privind gestionarea deseurilor (ambalaje, echipamante electrice si electronice, baterii, textile, depozite de deseuri, procese de colectare, reciclare si valorificare, implementareproceduri la nivel de autoritati publice locale) si permanenta inovare a companiilor pentru identificarea celor mai eficiente solutii care sa sprijine implementarea etapizata si ambitioasa aprincipiilor economiei circulare la nivel european determina implicit pentru acestea o permanenta expunere la riscuri sanctionatorii, in cadrul demersurilor strategice proprii de conformare cu obligatiilede mediu, din care decurg atat implicatii de natura contenciosului administrativ, cat si de natura fiscala- parte din obligatiile de mediu generand sanctiuni semnificative, supuse unui cadru de reglementare care urmeaza regimul juridic reglementat de Codul de procedura fiscala.
Dna Denisa Benga este recunoscuta in domeniul consultantei de mediu nu numai pentru solutiile „out of the box” oferite clientilor in situatii complexe, dar si pentru solutiile favorabile obtinute in litigiile administrative si fiscale cu autoritatile publice de mediu si fiscale, care au condus la modificarea practicii si legislatiei de mediu si fiscale si pentru activitatea sustinuta pe plan legislativ, privind demersuri de „lege ferenda” soldate cu succes, in sensul armonizarii cadrului legislativ national cu cel european in domeniul gestionarii deseurilor.

Similar Posts