Depunere electronica a declaratiilor privind obligatiile la fondul pentru mediu

Depunere electronica a declaratiilor privind obligatiile la fondul pentru mediu

Newsletter oficial al Legally Binding- cabinet avocat În Monitorul Oficial nr. 626 din 27 iunie 2022 s-a publicat Ordinul ministrului mediului nr. 1642, care modifică și completează Ordinul nr. 572/2019, pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Ordinul intră în vigoare la data de 01.07.2022. Noile…

Procedura de inregistrarea operatoriilor economici care introduc pe piata nationala alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință, sticle PET care conțin plastic reciclat și plastic reciclat pentru a fi incorporat în sticle PET

Procedura de inregistrarea operatoriilor economici care introduc pe piata nationala alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință, sticle PET care conțin plastic reciclat și plastic reciclat pentru a fi incorporat în sticle PET

Newsletter oficial al Legally Binding- cabinet avocat În Monitorul Oficial nr. 860 din 25 septembrie 2023 s-a publicat și a intrat în vigoare Ordinul ministrului mediului și al ministrului economiei nr. 2002/353, prin care se aprobă Procedura de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piața națională alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic…

Organizarea si desfasurarea inspectiilor garzii de mediu, norme tehnice aplicabile din 20 martie 2022

Organizarea si desfasurarea inspectiilor garzii de mediu, norme tehnice aplicabile din 20 martie 2022

Newsletter oficial al Legally Binding- cabinet avocat În Monitorul Oficial nr. 260 din 17martie 2022 s-a publicat Ordinul ministrului mediului nr. 586/2022, care înlocuiește Anexa la Ordinul ministrului mediului nr. 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea și desfășurarea activităților de control și inspecție în domeniul protecției mediului,publicat în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr….

Intervin sanctiuni dure pentru colectorii de deseuri, contribuabili la fondul pentru mediu.

Intervin sanctiuni dure pentru colectorii de deseuri, contribuabili la fondul pentru mediu.

Newsletter oficial al Legally Binding- cabinet avocat Începând cu data de 1 Martie 2022, intră în vigoare prevederi legislative, care impun sancțiuni dure însarcina operatorilor economici care au obligația declarării și plății la Administrația Fondului pentru Mediu a contribuției de 2% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor, obţinute de către deţinătorul deşeurilor, persoană fizică sau…

Constituirea de garanții în sarcina proprietarilor de depozite de deșeuri Executare garanției – se justifică excesul legislativ?

Constituirea de garanții în sarcina proprietarilor de depozite de deșeuri Executare garanției – se justifică excesul legislativ?

Newsletter oficial al Legally Binding- cabinet avocat În Monitorul Oficial nr. 673 din 21 iulie 2023 s-a publicat Ordinul ministrului mediului nr. 1935, prin care se aprobă Metodologia de constituire, gestionare și utilizare a garanției financiare de mediu prevăzute la art. 13 și la art. 40 lit.a) din OG 2/2021, privind depozitarea deșeurilor (denumită în…